Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

219/QĐ-UBND
QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Thủ tục hành chính
23/03/2018
23/03/2018
Số hiệu Trích yếu