Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1109/STNMT-MT
V/v thực hiện các quy định bảo vệ môi trường đối với với Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông huyện Điện Biên tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
06/11/2019
06/11/2019
Số hiệu Trích yếu