Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1111/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị đính chính quyết định, quy định kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 củ UBND tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
07/11/2019
07/11/2019
Số hiệu Trích yếu