Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

316/TTr-STNMT
Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XD côngtrình Trường trung học cơ sở xã Chiềng Chiềng Đông huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/11/2019
04/11/2019
Số hiệu Trích yếu