Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

317/TTr-STNMT
Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XD công trình San nền nhà Văn hóa - Thể thao xã Quài Nưa huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/11/2019
04/11/2019
Số hiệu Trích yếu