Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

314/TTr-STNMT
V/v ủy quyền cho UBND TPĐBP quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình Khu TĐC các hộ dân dường 15m cầu A1 xuống cầu tại địa bàn P Nam Thanh và Mường Thanh, TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/11/2019
04/11/2019
Số hiệu Trích yếu