Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

313/TTr-STNMT
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD Đất ở tại khu C13 P Thanh Trường TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
31/10/2019
31/10/2019
Số hiệu Trích yếu