Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1049/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 37, tờ bản đồ số 13, tổ dân phố Đồng Tâm và thửa đất số 80, 81, 82, tờ bản đồ số 22, tổ dân phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
28/10/2019
28/10/2019
Số hiệu Trích yếu