Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1052/STNMT-QLĐĐ
V/v triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/10/2019
25/10/2019
Số hiệu Trích yếu