Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

297/TTr-STNMT
Đề nghj thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất thực hiện Dự án khu nhà ở phía tây sông Nậm Rốm thuộc phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
22/10/2019
22/10/2019
Số hiệu Trích yếu