Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

298/TTr-STNMT
Về việc thu hồi và cho phép Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và đầu tư Phú Thịnh thuê đất để thực hiện Dự án: Trồng Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng khu...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
22/10/2019
22/10/2019
Số hiệu Trích yếu