Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

296/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình: Xây dựng cầu bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/10/2019
21/10/2019
Số hiệu Trích yếu