Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

293/TTr-STNMT
V/v cho phép công ty CP thủy điện SODIC Điện Biên thuê để thực hiện đầu tư XD nhà máy thủy điện Mùn Chung 2 khu đầu mối tại địa bàn xã Mùn Chung xã Nà Tòng huyện Tuần Giáo tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/10/2019
21/10/2019
Số hiệu Trích yếu