Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1025/STNMT-QLĐĐ
Về việc thống nhất giá đất tại khu vực giáp ranh với các tỉnh Sơn La, Lai Châu khi xây dựng Bảng giá đất
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
18/10/2019
18/10/2019
Số hiệu Trích yếu