Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

286/TTr-STNMT
V/v đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân bản Mường Toong 10 xã Mường Toong huyện Mường Nhé tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
17/10/2019
17/10/2019
Số hiệu Trích yếu