Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1011/STNMT-QLĐĐ
V/v thẩm định dự án đầu tư XD công trình điểm TĐC số I dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
16/10/2019
16/10/2019
Số hiệu Trích yếu