Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1013/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định dự án đầu ư XD công trình nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 12 - Pú Nhi - Kết tinh xã Mường Mươn huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
16/10/2019
16/10/2019
Số hiệu Trích yếu