Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

3013/UBND-NC
Triển khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
15/10/2019
15/10/2019
Số hiệu Trích yếu