Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

988/QĐ-UBND
Sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
15/10/2019
15/10/2019
Số hiệu Trích yếu