Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

280/TTr-STNMT
Phê duyệt PA đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở đối với các thửa đất thuộc dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở tại tổ dân phố 19 P Him Lam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
11/10/2019
11/10/2019
Số hiệu Trích yếu