Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

278/TTr-STNMT
Về việc giao đất giao rừng cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên tại địa bàn các xã Mường Nà, Phu Luông và Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
10/10/2019
10/10/2019
Số hiệu Trích yếu