Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

988/TB-STNMT
Thông báo về việc gia hạn quyền sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ tổng hợp
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Thông báo
10/10/2019
10/10/2019
Số hiệu Trích yếu