Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

274/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi công trình: Trường Trung học cơ sở Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
08/10/2019
08/10/2019
Số hiệu Trích yếu