Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

266/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án bổ sung giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất xây dựng dự án trung tâm dịch vụ văn hóa và công viên cây xanh của Công ty TNHH Phương Uyên tại địa bàn phường Thanh Bình, tp ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
02/10/2019
02/10/2019
Số hiệu Trích yếu