Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

966/STNMT-QLĐĐ
V/v tham mưu báo cáo kết quả rà soát nội dung hồ sơ và quá trình giải quyết đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Đỏ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
02/10/2019
02/10/2019
Số hiệu Trích yếu