Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

941/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Bia và Kinh doanh tổng hợp tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ;
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
01/10/2019
01/10/2019
Số hiệu Trích yếu