Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

959/STNMT-VP
V/v thực hiện bàn giao chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
01/10/2019
01/10/2019
Số hiệu Trích yếu