Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

46/TB-UBND
Thông báo kết luận của Đ/c Mùa A Sơn – Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp bàn Phương án bố trí, sắp xếp nơi làm việc (tạm) cho các cơ quan, đơn vị phải di dời để thực ...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Thông báo
30/09/2019
30/09/2019
Số hiệu Trích yếu