Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

262/TTr-STNMT
V/v ủy quyền cho UBND TPĐBP quyết định thu hồi đất để thực hiện cải tạo và mở rộng trụ sở Thanh ủy, HĐND - UBND thành phố ĐBP tại địa bàn P Him Lam TPĐBP tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/09/2019
30/09/2019
Số hiệu Trích yếu