Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

945/STNMT-VPĐKDĐ
V/v trả lời đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
27/09/2019
27/09/2019
Số hiệu Trích yếu