Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

930/CV-STNMT
V/v bố trí làm việc với đoàn công tác của Tổng cục QLĐĐ, Bộ tài nguyên và Môi trường V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Thanh tra và kiểm tra
Công văn
23/09/2019
23/09/2019
Số hiệu Trích yếu