Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

901/STNMT-PTQĐ
V/v thống nhất PA đề án đề xuất Bảng giá các loại đất áp dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
16/09/2019
16/09/2019
Số hiệu Trích yếu