Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

916/STNMT-TNN
V/v trả lời kiến nghị của cử tri đối với nội dung về sạt lở địa chất tại khu vực bản Mường Tỉnh A, xã Xa Dung huyện Điện Biên Đông tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
18/09/2019
18/09/2019
Số hiệu Trích yếu