Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

883/TB-STNMT
Kết quả kiểm tra công tác GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vi khu đất 19063,8m2 tại bản Huổi Phạ, P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Thanh tra và kiểm tra
Thông báo
09/09/2019
09/09/2019
Số hiệu Trích yếu