Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

874/GM-STNMT
GM: Thống nhất phương án di dời các cơ quan, đơn vị trong phạm vi dự án nâng cấp. cải tạo Cảng hàng không ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
06/09/2019
06/09/2019
Số hiệu Trích yếu