Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

245/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy, HĐND-UBND thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/09/2019
05/09/2019
Số hiệu Trích yếu