Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

246/TTr-STNMT
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/09/2019
05/09/2019
Số hiệu Trích yếu