Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

867/STNMT-QLĐĐ
Về việc hướng dẫn công tác giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân thuộc đề án 79 và bồi thường, GPMB các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện Mường Nhé
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/09/2019
04/09/2019
Số hiệu Trích yếu