Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

239/TTr-STNMT
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho phép Công ty cổ phần Power Electric thuê đất để xây dựng dự án Thủy điện Na Son tại địa bàn xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2
Quản lý đất đai
Tờ trình
03/09/2019
03/09/2019
Số hiệu Trích yếu