Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

866/TB-STNMT
Thông báo chức danh và giới thiệu, chữ ký của Quyền Giám đốc Ngôn Ngọc Khuê Sở tài nguyên và Môi trường Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Thông báo
03/09/2019
03/09/2019
Số hiệu Trích yếu