Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

213/QĐ-STNMT
V/v hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Cấp cho Trung tâm y tế huyện Mường ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Hủy giấy chứng nhận
Quyết định
30/08/2019
30/08/2019
Số hiệu Trích yếu