Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

865/STNMT-ĐĐBĐ&VT
Về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
03/09/2019
03/09/2019
Số hiệu Trích yếu