Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

238/TTr-STNMT
Việc thu hồi đất tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa và cho phép gia hạn sử dụng đất thuê tại tổ dân phố 10, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ của Viễn thông Điện Biên - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/08/2019
30/08/2019
Số hiệu Trích yếu