Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

222/QĐ-STNMT
Kiểm tra, việc thực hiện và chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
30/08/2019
30/08/2019
Số hiệu Trích yếu