Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

235/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất để thực hiện án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị mới Nam Thanh Trường trên địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (đợt 1)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/08/2019
28/08/2019
Số hiệu Trích yếu