Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

41/TB-UBND
Kết luận của đồng chí Lê Thành Đô - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc đánh giá tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Thông báo
28/08/2019
28/08/2019
Số hiệu Trích yếu