Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

841/STNMT-KHTC
V/v đề nghị tham gia ý dự thảo quyết định phê duyệt PA đấu giá QSD đất thuộc dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSD đất ở tại tổ DP 9 P Him Lam TPĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
28/08/2019
28/08/2019
Số hiệu Trích yếu