Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

805/QĐ-UBND
giao đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đầu tư xây dựng công trình: Điểm tái định cư bản Phiêng Bua thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng...
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
27/08/2019
27/08/2019
Số hiệu Trích yếu