Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

825/STNMT-QLĐĐ
V/v đề nghị cho ý kiến về phương án khai thác quỹ đất và giao đất cho UBND thị xã Mường Lay để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với quỹ đất còn dư thuộc dự án tái định cư thủy điện SƠn La trên địa bàn thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
23/08/2019
23/08/2019
Số hiệu Trích yếu