Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

828/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục loại cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh
Văn bản sở
Công văn
23/08/2019
23/08/2019
Số hiệu Trích yếu